Niessink & Partners Agro Actualiteiten 195

Met de Agro Actualiteiten digitale nieuwsbrief van Niessink & Partners Accountants en Adviseurs blijft u op de hoogte van de meest recente informatie op het gebied van Wet- en Regelgeving, Subsidies en steunmaatregelen, Economie en marktordening en Fiscale zaken.

Subsidie Investeren in groen-economisch herstel

U kunt t/m 14 februari 2022 (17:00 u) subsidie aanvragen voor een heel aantal verschillende fysieke investeringen. Wilt u weten of deze regeling interessant is voor uw bedrijf? Bekijk dan onder andere de twee investeringslijsten.

Investeringslijsten
Binnen de subsidieregeling ‘Investeren in groen-economisch herstel’ komen bepaalde investeringen voor subsidie in aanmerking. Deze investeringen staan op de volgende lijsten:

U kunt voor maximaal twee investeringen subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Voldoet u aan de voorwaarden van Jonge landbouwer? Dan is het subsidiepercentage 75%

Toewijzing op basis van punten
De aanvraag met de hoogste punten komt het eerste voor subsidie in aanmerking. Zie de investeringslijsten voor het aantal punten per investering.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de site van RVO

Nieuw GLB: inschatting basispremie bekend gemaakt

Het ministerie van LNV heeft een inschatting gemaakt van de basispremie in het nieuwe GLB vanaf 2023. Deze premie zal lager zijn dan u gewend bent. Daarnaast moet u aan extra voorwaarden voldoen om deze basispremie te kunnen ontvangen.

Hoogte basispremie
Op basis van het verwachte aantal deelnemers en hectares heeft het ministerie van LNV een inschatting van de basispremie gemaakt. LNV stelt dat de gemiddelde basispremie in 2023 circa € 255/ha wordt.

Hoger basispremie eerste 40 hectare
Ieder bedrijf krijgt over de eerste 40 hectare een hogere basispremie, namelijk circa € 275. Voor de hectares boven de 40 ha wordt de ingeschatte basispremie € 221. Heeft u bijvoorbeeld 50 hectare grond, dan ontvangt u in 2023 volgens deze inschattingen voor 40 hectare € 275 en voor 10 hectare € 221.

Verlaging in periode 2023-2027
De gemiddelde basispremie wordt in de periode van 2023 t/m 2027 geleidelijk verlaagd naar circa € 194 per hectare. Ook in deze periode krijgt u een hoger basispremie over de eerste 40 hectare. Boven de 40 hectare zal het bedrag lager zijn. De exacte verdeling is nog niet bekend.

Voldoen aan basisvoorwaarden
Om de basispremie vanaf 2023 te kunnen ontvangen, moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ook wel de ‘conditionaliteit’ genoemd. Er gaan in totaal 9 voorwaarden gelden. De meest ingrijpende zijn:

  • Aanleg van bufferstroken langs waterlopen (ook onderdeel van het 7e Actieprogramma).
  • Verplichte vruchtwisseling op bouwland.
  • Aanleg van niet-productief areaal: hoofdregel 4% van het bouwland.

Toeslag Jonge landbouwers 2021

Bent u Jonge landbouwer? En heeft u met de Gecombineerde opgave 2021 de toeslag Jonge landbouwers aangevraagd? De hoogte van de toeslag is onlangs bekend gemaakt.

Toeslag Jonge landbouwers
Deze toeslag is voor de aanvragen in 2021 vastgesteld op € 58,70 per ha. Dit is iets hoger dan in 2020. Toen was de toeslag € 52,96 per ha.

Plafondkorting
De toeslag Jonge landbouwers kan maximaal € 95 per hectare zijn. Maar omdat het budget voor 2021 is overschreden past RVO een plafondkorting van ruim 38% toe. Hierdoor komt het uitbetalingsbedrag uit op € 58,70 per hectare.

Maximaal voor 90 hectare
U krijgt de toeslag voor maximaal 90 hectare uitbetaald. Heeft u als jonge landbouwer meer dan 90 hectare, dan krijgt u over de hectares boven de 90 geen toeslag.