Niessink & Partners Agro Actualiteiten 206

Met de Agro Actualiteiten digitale nieuwsbrief van Niessink & Partners Accountants en Adviseurs blijft u op de hoogte van de meest recente informatie op het gebied van Wet- en Regelgeving, Subsidies en steunmaatregelen, Economie en marktordening en Fiscale zaken.

Nieuwe pachtnormen vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 gelden nieuwe pachtnormen. Voor de meeste pachtgebieden zijn de pachtnormen beperkt gewijzigd. Echter, voor ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ geldt een flinke daling, voor het ‘Centraal veehouderijgebied’ en ‘Hollands/Utrechts weidegebied’ een forse stijging. Ga voor het nieuwe pachtjaar, vanaf 1 juli 2022, na of de nieuwe pachtnomen goed worden doorgevoerd.

Pachtnormen
De nieuwe pachtnormen voor ‘los land’ zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2016-2020. Ten opzichte van vorig jaar zijn de resultaten van het jaar 2015 weggevallen en van het jaar 2020 toegevoegd.

Akkerbouw
Voor de akkerbouw is een jaar met een bovengemiddeld inkomen afgevallen (2015), terwijl het inkomen van het jaar 2020 lager dan gemiddeld was. Er zijn echter grote regionale verschillen afhankelijk van de productieomstandigheden. In veel ‘akkerbouwgebieden’ dalen daardoor de pachtnormen.

Melkveehouderij
In de melkveehouderij werd in 2020 gemiddeld een iets hoger inkomen geboekt dan in 2015, dit heeft een stijging van de pachtnormen tot gevolg. Ook in de melkveehouderij spelen regionale verschillen een rol. Deze zijn echter minder groot dan in de akkerbouw.

Tuinland
De pachtnormen voor tuinland zijn hoger ten opzichte van vorig jaar. De norm voor het gebied ‘Westelijk Holland’ stijgt met 13% en in de ‘Rest van Nederland’ stijgt de norm met 19%.

Regionorm of veranderpercentage
In de bijlage vindt u de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van uw regio. De regionorm geldt voor u wanneer uw pachtcontract vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Is uw pachtcontract van vóór 1 september 2007? Dan gebruikt u het veranderpercentage. De normen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar.