Niessink & Partners Agro Actualiteiten 181

Met de Agro Actualiteiten digitale nieuwsbrief van Niessink & Partners Accountants en Adviseurs blijft u op de hoogte van de meest recente informatie op het gebied van Wet- en Regelgeving, Subsidies en steunmaatregelen, Economie en marktordening en Fiscale zaken.

Pachtnormen 2021: stijgingen en dalingen

De nieuwe pachtnormen, die gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2021, zijn bekend gemaakt. De variatie in wijzigingen van de pachtnormen is groot: van (flinke) dalingen tot (flinke) stijgingen. Dit geldt zowel voor pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij als de gebieden met overwegend akkerbouw. Ga na wat uw nieuwe pachtprijs wordt en controleer of deze goed wordt doorgevoerd.

Pachtnormen
De nieuwe pachtnormen voor los land zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2015-2019. Ten opzichte van vorig jaar is het bedrijfsresultaat van het jaar 2014 weggevallen en is het jaar 2019 toegevoegd aan de berekeningen.

Melkveehouderij
Het gemiddelde inkomen in de melkveehouderij in klei- en veengebieden was in 2019 vergelijkbaar met 2014. Voor het (zuidelijk) zandgebied lag het inkomen 2019 ruim boven dat van 2014. Dit zou een gelijke of hogere pachtnorm tot gevolg hebben. Echter bij de bepaling van de pachtnorm is het inkomen ook gecorrigeerd voor het wegvallen van de afschrijvingskosten van het melkquotum. Hierdoor is de pachtnorm in bepaalde gebieden met veel melkveehouderij toch gedaald.

Akkerbouw
In de akkerbouw was het gemiddelde inkomen in 2019 hoger dan in 2014. Echter er waren grote regionale verschillen o.a. door de productieomstandigheden, bouwplan, bedrijfsgrootte en de markt. Om deze redenen zijn bijvoorbeeld de pachtnormen voor akkerbouwgebieden met zetmeelbedrijven gedaald en voor gebieden met overwegend akkerbouw op kleigrond gestegen.

Tuinland
De norm voor het gebied ‘Westelijk Holland’ stijgt met 24% en in de ‘Rest van Nederland’ stijgt de norm met 14%.

Regionorm of veranderpercentage
In de bijlage vindt u de nieuwe regionorm en het veranderpercentage van uw regio. U hanteert de regionorm bij een pachtcontract dat vanaf 1 september 2007 is ingegaan. Bij een pachtcontract van vóór 1 september 2007 hanteert u het veranderpercentage. De normen zijn van toepassing op reguliere pacht en geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar.