Uw bedrijf

In de continue veranderende wereld van vandaag moet u als ondernemer alle zeilen bijzetten. Daarom wilt u een accountants- en advieskantoor aan uw zijde die snel schakelt, pro-actief reageert en voor uw succes gaat. Niessink & Partners dus. Onze ervaren specialisten leveren accountancy, fiscale diensten en ondernemersadviezen die naadloos aansluiten op uw wensen en behoeften. Deskundig, betrouwbaar en klantgericht zijn onze kernwaarden, kwaliteit leveren is onze drijfveer. Wij zijn de accountants en adviseurs die een frisse kijk op uw bedrijf presenteren.

Starten

Startershulp geboden

Jaarlijks neemt een groot aantal mensen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. Een moedige start eindigt echter regelmatig in een deceptie. Uw kans op succes wordt vergroot, wanneer de start goed wordt voorbereid en begeleid. Niessink & Partners biedt nieuwe ondernemers gerichte starthulp.
We adviseren u onder andere bij het opstellen van een ondernemingsplan, de inschrijving van uw bedrijf en het kiezen van de rechtsvorm. Samen maken we investeringsvoorstellen en zetten we uw administratie op poten. Vervolgens hebben we regelmatig overleg, spreken we resultaten door en houden we strategische keuzes tegen het licht. En begint uw onderneming voorspoedig te draaien, dan houden we voortdurend de vinger aan de pols: zodat een voorspoedige start doorzet in een gestage groei!

Meer weten over het succesvol starten van een eigen bedrijf? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

Gezond groeien, een kunst

Uw bedrijf komt nu echt uit de startblokken, de groei is duidelijk zichtbaar. Belangrijke vragen dienen zich aan. Dekt de rechtsvorm de risico’s wel af? Hoe moet u de groei financieren? Zijn er interessante subsidies of fiscale regelingen? Wat zijn de gevolgen voor de organisatie? Vragen voor experts.
De accountants, fiscalisten, agrarisch en MKB-adviseurs van Niessink & Partners alsmede onze specialisten op het terrein van salarisverwerking leiden samen met u de groei in goede banen. Een meerjarenbegroting geeft houvast voor strategische beslissingen. Liquiditeitsbegrotingen brengen financiële knelpunten in beeld. Fiscaal advies laat zien waar de belastingdruk kan worden verlaagd. Een geoliede organisatie zorgt voor rust en duidelijkheid. Samen bepalen we een succesvolle groeistrategie, waarna u zich helemaal kunt focussen op de verdere ontwikkeling van uw bedrijf.

Meer weten over het in goede banen leiden van de groei van uw bedrijf? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

Groeien

Financieren

Accountancy

Financieringsbehoefte invullen

Banken en overige financiers zijn terughoudend bij het verstrekken van financieringen. Een goed doordacht en onderbouwd plan trekt ze over de streep. Niesink & Partners ondersteunt als financieel specialist ondernemers gericht bij het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering of bankkrediet met een passend tarief en tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Samen bepalen we uw financieringsbehoefte, bespreken we de wensen en mogelijkheden en werken dit uit in een gedegen plan dat voldoet aan de eisen van financiers. Vervolgens nemen we samen de aanbieding van de financier onder de loep, waarbij de condities en zekerheden onze speciale aandacht hebben. Want een financiering moet ook in de toekomst bij uw bedrijf passen.

Meer weten over het verkrijgen van financieringen? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

We zijn een complete dienstverlener op het terrein van accountancy, fiscale adviezen, personeel en organisatie.

Ontdekken wat onze accountants en adviseurs op het gebied van accountancy voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedrijfsopvolging

Een succesvolle overname

Niessink & Partners is specialist in de begeleiding van bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Onze accountants en adviseurs denken constructief mee, hebben kennis van (fiscale) wet- en regelgeving en presenteren steevast maatwerk: vertrouwde, maar ook minder voor de hand liggende, juridisch en fiscaal interessante oplossingen.
Specialisme is de overdracht van het familiebedrijf. Een actueel thema. In het MKB en de agrarische sector worden de komende jaren veel familieondernemingen overgedragen aan de jongere garde. Belangrijk voor een succesvolle bedrijfsoverdracht is, dat vroegtijdig wordt begonnen en de opvolging in harmonie gebeurt. De specialisten van Niessink & Partners verstaan de kunst om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Meer weten over een geslaagde bedrijfsopvolging? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

Verkopen of stoppen zonder pijn

Stoppen met uw bedrijf of uw bedrijf verkopen aan een derde is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Afscheid nemen van uw levenswerk kan naast een behoorlijke emotionele impact ook de nodige juridische en fiscale consequenties hebben. Niessink & Partners ondersteunt u gericht bij de beëindiging of verkoop van uw onderneming. We zorgen er voor dat het proces gestructureerd en planmatig verloopt.
Onze accountants en adviseurs begeleiden u bij het verkoop- of beëindigingstraject, adviseren u bij strategische keuzes, verzorgen – eventueel samen met experts – de waardebepaling van uw onderneming en ondersteunen u bij het verkoopklaar maken van uw bedrijf. Daarbij kijken we kritisch naar verbeterpunten die noodzakelijk én rendabel zijn. Alles voor een optimaal resultaat.

Meer weten over een geslaagde bedrijfsbeëindiging of verkoop? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.

Bedrijfsbeëindiging

Herstructuring

Bedrijven gezond maken

Het loopt niet binnen uw bedrijf. De omzet blijft flink achter, u krijgt de wind er niet (meer) onder. En nu? De accountants en adviseurs van Niessink & Partners bieden ondernemers in uiteenlopende sectoren de helpende hand met een gerichte ondersteuning bij een herstructurering of reorganisatie. Het doel is simpel: uw bedrijf weer gezond en rendabel maken, toekomstperspectief verkrijgen.
Onze accountants en adviseurs lichten uw bedrijf volledig door, eventueel samen met externe specialisten op dit terrein. We maken een kostprijsanalyse, een financieringsanalyse en houden processen tegen het licht. Op basis van de huidige en de gewenste situatie maken we vervolgens verbeterplannen en kunt u gericht aan de slag met de toekomst van uw bedrijf.

Meer weten over de weg naar een succesvolle reorganisatie? Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.